Έναρξη δεύτερης φάσης προγράμματος

Ημερίδα: "Ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Εμπειρίες και Προοπτικές".

Πληροφορίες (27/10/2013)

Δεύτερη φάση προγράμματος ΕΠΕΔΒΜ"Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας" (27/10/2013)

Ενημερωτική συνάντηση (08/10/2012)

Επικοινωνία για θέματα σχετικά με την Πρακτική Άσκηση (23/03/2012)

Πρόσκληση σε ημερίδα σχετική με την Πρακτική Άσκηση στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας (12/03/2012)

Κριτήρια επιλογής σπουδαστών (04/10/2011)

Ενημερωτικό υλικό (04/10/2011)
Ενημερωτικό υλικό για τους σπουδαστές και τους φορείς απασχόλησης σχετικά με την Πρακτική Άσκηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-13"
Μαθήματα ειδικότητας για την πραγματοποίηση ΠΑ (04/10/2011)
Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα ειδικότητας για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών του Τμήματος Τοπογραφίας