Έναρξη δεύτερης φάσης προγράμματος

Ημερίδα: "Ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Εμπειρίες και Προοπτικές".

Θέση Πρακτικής Άσκησης σε τεχνικό γραφείο "Αναγνώστου Ι." (27/04/2014)

Θέση Πρακτικής Άσκησης σε τεχνικό γραφείο "Ανδρουλής Μ." (27/04/2014)

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ (08/01/2014)

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. (23/11/2013)

Geoanalysis (08/11/2013)

Θέση πρακτικής άσκησης στο Εργαστήριο Γεωδαισίας - Τοπογραφίας (09/01/2013)

Geomatics A.E. (11/12/2012)

Θέση πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας (17/10/2012)

Θέση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Ευρώτα (11/10/2012)

Θέση πρακτικής άσκησης στην εταιρία ΕΝΕRCO E.E. (11/10/2012)