Έναρξη δεύτερης φάσης προγράμματος

Ημερίδα: "Ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Εμπειρίες και Προοπτικές".

Πληροφορίες

Από 23/10/2013 είναι σε εξέλιξη η δεύτερη φάση του προγράμματος "Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Αθήνας". Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές, φορείς απασχόλησης μπορούν να επικοινωνούν με τον  κ. Β. Παγούνη, υπεύθυνο του προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες.