Έναρξη δεύτερης φάσης προγράμματος

Ημερίδα: "Ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Εμπειρίες και Προοπτικές".

Διαφάνεια

Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ στο Τμήμα Τοπογραφίας (λίστα ασκούμενων και φορέων απασχόλησης, στατιστικά λειτουργίας του προγράμματος).