Έναρξη δεύτερης φάσης προγράμματος

Ημερίδα: "Ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Εμπειρίες και Προοπτικές".

Έντυπα

Έντυπα που συμπληρώνονται από τους συμμετέχοντες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: Πρακτική Άσκηση Τμήματος Τοπογραφίας ΤΕΙ Αθήνας".